Menu

Enis Berberoğlu Olayı ve Yeniden Canlanan Yasama Dokunulmazlığı

haber

Tolga Şirin Geçtiğimiz hafta 16. Yargıtay Ceza Dairesi, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesi üzerine ileri sürülen yargılamanın durması talebinin reddine karar verdi. Söz konusu karar, bünyesinde, anayasa hukuku yönünden oldukça sorun barındırıyor. Kararın konusu, ikisi Anayasa’nın 83’üncü maddesinde, biri Anayasa’nın geçici 20’nci maddesinde yer alan üç farklı kuralla ilgili. Söz konusu hükümlerden uzun alıntılar yapmak, kafa […]

DEMOKRASİ VE ANAYASA BAKIMINDAN HALKOYU

haber

Friedrich Ebert Stiftung, Önce Demokrasi, SODEV ve Anayasa-Der olarak düzenlediğimiz, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Ercan Karakaş’ın katılımıyla düzenlediğimiz DEMOKRASİ VE ANAYASA BAKIMINDAN HALKOYU  Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız. 22 Nisan 2017, Saat 18.30 – 19.30

Adana Anayasa Tartışıyor

duyuru, haber

SODEV, ÖNCE DEMOKRASİ GİRİŞİMİ, ANAYASA-DER olarak, 10. Çukurova Kitap Fuarı’nda düzenleyeceğimiz  ADANA ANAYASA TARTIŞIYOR Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız. 07 Ocak 2017, Saat 16.30 – 18.45

Haydarpaşa Anayasa Tartışıyor

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi Önderliğinde Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Marmara Hukuk Kulübü, Genç Hukukçular ve Haydarpaşa Kültürü  destekleri ile HAYDARPAŞA ANAYASA TARTIŞIYOR Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız. 21 Aralık 2016, Saat 13.00 – 16.00    

Anayasal Geleceğimiz

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi Önderliğinde Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Kadıköy Sivil Toplum Örgütleri ve Kadıköy Belediyesi destekleri ile ANAYASAL GELECEĞİMİZ Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız. 07 Aralık 2016, Saat 19.00 – 22.30      

Çanakkale Anayasa Tartışıyor

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi Önderliğinde Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Çanakkale Sivil Toplum Örgütmedi ve Çanakkale Belediyesi destekleri ile “ÇANAKKALE ANAYASA TARTIŞIYOR” Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız. 26 Kasım 2016, Saat 14.00 – 17.00      

TÜYAP Kitap Fuarı Paneli

duyuru, haber

ÖNCE DEMOKRASİ GİRİŞİMİ, SODEV ve ANAYASA-DER’in TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 12 Kasım’da gerçekleştirecekleri panele katılımınız bizleri mutlu edecektir…         

Türkiye’nin Anayasa Gündemi Paneli

duyuru, haber

ÇARŞAMBA PANELİ “TÜRKİYE’NİN ANAYASA GÜNDEMİ” Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız.    

İzmit Anayasa Tartışıyor Paneli

duyuru, haber

HUKUK VE SİYASET SÖYLEŞİLERİ  – II “YENİ ANAYASA SÖYLEMİ: GERÇEK VE SANAL GÜNDEM ” Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız.      

Sarıyer Anayasa Tartışıyor Paneli

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği’nin Sarıyer Sivil Toplum Temsilcileriyle birlikte düzenlediği 9. Etkinlik  “SARIYER ANAYASA TARTIŞIYOR” Konulu Panele katılımınızdan memnuniyet duyarız.      

Ankara Anayasa Tartışıyor

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği ve TESAV ile Birlikte 8. Etkinliği “ANKARA ANAYASA TARTIŞIYOR” Konulu Paneline Davet Eder    

Zonguldak Anayasa Tartışıyor

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi’nin Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği ve Zonguldak Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte düzenlediği “Zonguldak Anayasa Tartışıyor” konulu 7. etkinliğine katılımınızından onur duyarız.  

Mersin Anayasa Tartışıyor

duyuru, haber

Önce Demokrasi Girişimi’nin Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği ve Mersin Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte düzenlediği “Mersin Anayasa Tartışıyor” konulu 6. etkinliğine katılımınızından onur duyarız.    

Üsküdar Anayasa Tartışıyor

haber

Önce Demokrasi Girişimi’nin Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği ve Üsküdar Sivil Toplum Örgütleri’yle birlikte düzenlediği Üsküdar Anayasa Tartışıyor konulu 4. etkinliğimize katılımınızdan onur duyarız.  

Önce Demokrasi Girişimi “Önce Anayasal Demokrasi” Çağrısı Yapıyor

haber, Uncategorized
    Toplumun bütününü kuşatan hukuksuzluk, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet ortamına neden olan yönetim anlayışına ve anayasasızlaştırmaya; uluslararası alanda ise ülkeyi yalnızlaşmaya ve çatışmaya sürükleyen söylem ve politikalara karşı çoğalan itirazlar, toplumun her kesiminden yükselmektedir. Bu yönetim anlayışı, “yeni anayasa yapıyoruz” iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişi iktidarına sürüklemektedir. Yeni anayasa, ancak demokratik hak ve özgürlüklerin [...]

BM Dünya İnsancıl Zirvesi: Çevre Hukukçularının Uluslararası Buluşması

haber
    23-24 Mayıs 2016 Tarihli BM Dünya İnsancıl Zirvesi Vesilesiyle Çevre Hukukçularının Uluslararası Buluşması Rencontre internationale des juristes de droit de l’environnement dans le cadre du Sommet humanitaire mondial Bahcesehir Universitesi / Université Bahcesehir Salle : BCONF Salonu Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No:4-6 – 34535 Beşiktaş – İstanbul Dimanche 22 Mai / 22 [...]

Derneğimizin Yeni Yayını “Türkiye’nin Anayasa Gündemi” İsimli Kitap Çıktı

haber

Türkiye’nin Anayasa Gündemi Anayasa Hukuku Derneği’nin yeni yayını Türkiye’nin Anayasa Gündemi 66 soruya verilen 27 uzman tarafından yanıtlardan oluşuyor. “Devlet anayasa ile doğar ve anayasa ile yaşar” deyişi, çağdaş devletlerin “anayasal düzen” kavramı ile tanımlandığını da ortaya koyar. Bu deyiş ve tanım, 1921 Anayasası ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti için haydi haydi geçerli. Anayasal düzen, askerî darbe […]

Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekizinci Sayısı Yayımlandı

haber, Uncategorized

    ANAYASA HUKUKU DERGİSİ’NİN 8’İNCİ SAYISI YAYIMLANDI ANAYASA HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW REVUE DE DROIT CONSTITUTIONNEL Cilt: 4/Sayı 8 Volume: 4/Issue: 8 Yıl/Year: 2015 (Tübitak Hukuk Veritabanında Dizinlenmektedir)   MAKALELER/ ARTICLES Legal and Political Aspects of Constitutional Changes in Georgia – Mariam Jikia Gürcistan’daki Anayasal Değişikliklerin Hukuki ve Siyasi Boyutları – Mariam […]

Bu Ortamda Anayasa Yapılamaz: Barışın Tesis Edilmesi, Yol Temizliği ve Demokratikleşme Şarttır

haber, Uncategorized
  BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ BARIŞIN TESİS EDİLMESİ, YOL TEMİZLİĞİ VE DEMOKRATİKLEŞME ŞARTTIR  Barış için, özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, toplumsal bir anayasa ve Türkiye yolunda sürecin (ortamın) demokratikleşmesinin olanakları konusunu birlikte tartışmak üzere 04.03.2016 tarihinde İstanbul’da biraraya gelindi. Şu tespitlerde bulunuldu: Hak ve özgürlüklerin budandığı, demokrasinin asgari standartlarının neredeyse yok edildiği bir ortamda ne yazık [...]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 67. Yılında Türkiye’de Siyasal İfade Özgürlüğü

haber
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 67. Yılında TÜRKİYE’DE SİYASAL İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  (Prof. Dr. Bülent TANÖR ve Prof. Dr. Server TANİLLİ Anısına Bilimsel Toplantı) Marmara Üniversitesi, İstanbul Barosu, Türk Ceza Hukuku Derneği, Anayasa-Der, Marmara Hukuk Derneği, Marmara Hukuk Kulübü ve Legal Kitabevi tarafından 10 Aralık 2015 Perşembe günü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 67. Yılında Türkiye’de Siyasal İfade Özgürlüğü [...]