Cumhuriyetin 98. Yılı Kutlaması

Amacı, “Anayasa Hukuku öğreti ve uygulamalarını izlemek, Anayasa Hukukunun ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişimini incelemek, anayasal gelişmelere yönelik olarak Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimine ve Anayasa Hukuku bilimine ve uygulamasına katkılarda bulunmak” olan Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yılını, nitelikleri Anayasa madde 2’de belirtilen  kural, ilke ve değerler ışığında  kutlar, bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürme kararlılığını Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ile paylaşır.