ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 10. CİLT 20. SAYI

 

20. sayı kısa versiyonu /brief version of 20th issue

 

SUNUŞ/FOREWORD

Anayasa’nın Ekosistem Açısından Okunması XI
Reading of the Constitution from an Eco-System Perspective XXIII (available in English)

 

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/Research Articles

 

 

Anayasa Madde 90 Gereği Uluslararası Hukukun İç Hukukta Uygulanmasında Çatışan Normlar Sorunu: Siyasal İtirazlara Hukuksal Yanıtlar
Domestic Implementation of International Law under Article 90 of the Turkish Constitution: Legal Responses to  Political Objections
Tolga Şirin ve Necdet Umut Orcan 301

Legal Protection of Displaced Persons  Due to Disasters (available in English)
Afetler Nedeniyle Yerlerinden Olanların Hukuken Korunması
Seda Yurtcanlı Duymaz 359

Engelli Kişilerin Haklarının Korunması İçin Mekanizmalar: Uluslararası Mevzuat ve Brezilya ve Portekiz Vakaları
Mechanisms for Protecting Rights of Persons With Disabilities: The International Framework and the Cases of Brazil and Portugal
Ana Côrtes ve Pedro Oliveira
Çev./Translated by: Gizem Günaydın 395


Mechanisms for Protecting Rights of Persons with Disabilities: The International Framework and the Cases of Brazil and Portugal 
(available in English)
Engelli Kişilerin Haklarının Korunması İçin Mekanizmalar: Uluslararası Mevzuat ile Brezilya ve Portekiz Vakaları
Ana Côrtes ve Pedro Oliveira 417


Kamu Görevlilerinin Soruşturmasında İzin Kaydı ve İlgili Anayasa Mahkemesi İçtihadı
Permission Requirement in the Investigation of Public Officials and Relevant Constitutional Court Jurisprudence
O. Korkut Kanadoğlu ve Uğur Uruşak 441


Makine Öğrenmesi Yoluyla Sendikal Haklarla İlgili Olarak Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuruların Analizi
An Analysis of Individual Applications to the Constitutional Court Regarding Trade Union Rights by Machine Learning Techniques
Engin Yıldırım, Şuayyip Çalış ve Mehmet Fatih Sert 459

Dijital Disiplin Toplumundan Dijital Gözetim Toplumuna Doğru  Anayasa Mahkemesi’nin Bir Katkısı mı? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Yetkisine Dair 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Anayasallık Denetimine  Dair Bir İnceleme
Is The Turkish Constitutional Court’s Decision Qualified as a Contribution to the Transition from Digital Discipline Society to the Digital Surveillance Society? An Analysis on the Constitutionality Review of the Presidential Decree Nr. 14 on the Competences of the Presidential Directorate of Communications
Işıl Kurnaz 489

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 


Héla Lahbib’in Prof. Yadh Ben Achour ile Tunus’daki Anayasal Krize Dair Gerçekleştirdiği İki Söyleşi
Two Interviews With Prof. Yadh Ben Achour on the Constitutional Crisis in Tunisia, by Héla Lahbib
Çev./Translated by: İlker Gökhan Şen 507

 

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği  (Anayasa-Der) 10. Yıl Genel Kurulu (30 Ekim 2021)
The Association of Researchs on Constitutional Law (ARCL) 10th Year General Assembly 519

Write the message

Your email address will not be published.