Anayasa Hukuku Dergisi 10. Sayı (2016/2)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

5. CİLT 10. SAYI

 

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Değiştirilemez Anayasal İlkeler Üzerine Sorgulamalar

Interrogations Around Intangible Constitutional Principles

Interrogations Autour Des Principes Constitutionnels Intangibles

Eric Sales

 

And Bölgesi’nde Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

Judicial Review of Constitutional Amendments in the AndeanRegion

Le Contrôle Juridictionnel Des Amendements ConstitutionnelsDans La Région Andine

César Landa

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Yükümlülüklere Aykırı Tedbirler Alabilme Yetkisinin Sınırı Olarak Keyfîlik Yasağı

Prohibition of Arbitrariness as the Limit of DerogationPower in the Context of the European Convention on Human Rights

Emre Birden

 

1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak

The State of Emergency Regime in the 1982 Constitution: Reviewing Old Concepts

Tolga Şirin

 

İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?

Can Freedom of Expression be Restricted for the Purpose of Protection of Religion or Religious Feelings?

Tolga Şirin

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

Anayasa Mahkemesinin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Verdiği  Son Kararlar Üzerine Bazı Gözlemler

Some Observations on the Latest Judgements of the Constitutional Court on the Emergency Decrees Having the Force of Law

Ender Türk

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSRACTS OF THE JUDGEMENTS

 

Nisan- Eylül 2016 İHAM – Türkiye Kararlarına  Kısa Bir Bakış

A Brief Look on the ECtHR V. Turkey Judgements Between April- September 2016

Sezen Kama – Asiye Çelik – Gökçe Gökçen

 

Mart 2016 – Ekim 2016 Tarihleri Arasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Norm Denetimi Kararlarının Özet Bilançosu

The Brief Statement of the Judgements of ConstitionalityReview Given by Constitutional Court of Turkey Between the Dates of March 2016– October 2016

Pınar Dikmen – N. Betül Yağcı – Ömer E. Egeliği

 

Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Özetleri (Nisan- Eylül 2016)

Summaries of the Individual Application Judgements of theTurkish Constitutional Court (Apr-Sep 2016)

Gözde Atasayan – Rezzan İtişgen Dülger – Cennet Işık

 

 

KARAR ÇEVİRİLERİ / TRANSLATIONS OF THE JUDGEMENTS

 

Zeynep Mercan – Türkiye Kararı/Zeynep Mercan v. Turkey Judgement

Akif Zihni – Türkiye Kararı/Akif Zihni v. Turkey Judgement

 

 

 

Write the message

Your email address will not be published.