Anayasa Hukuku Dergisi 15. Sayı (2019/1)

 

SUNUŞ/FOREWORD


Türkiye’de Siyasal Münavebenin Yolu Açılıyor mu?

Towards a Political Change in Turkey?
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Olağanüstü Hal ve İnsan Hakları İhlalleri: Türkiye Vatandaşları İçin Hangi Adalet?
State of Emergency and Human Rights: What Kind of Justice for the Citizens of Turkey?
Etat D’urgence Et Violations Des Droits  Des L’homme: Quelle Justice Pour Les Citoyens  De Turquie?
Christelle Palluel (çev./translated by: Pınar Dikmen)

 

Türkiye’de Olağanüstü Hal Döneminde  Oy Hakkı
Voting Rights under the State of Emergency in Turkey
Özge Demir

 

Adli Kontrol Tedbirlerine Duruşmasız Olarak Karar Verilebilir mi? Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Bağlamında Bir İnceleme
Can Judicial Control Measures be Decided Without Hearing? A Research in the Context of Right to Liberty and Security
Buğrahan Fertellioğlu

 

İHAM Kararları Işığında İfade Özgürlüğü ile Dini Hislerin Korunması Hakkının Çatışması Sorunu
The Problem of Conflict Between Freedom of Expression and Right to Protection of Religious Feelings in the Light of ECHR Decisions
Enes Kethüda

 

Hukuk Bir Yere Gitti mi?
Has Law Gone Anywhere?
Yahya Berkol Gülgeç

 

 

KARAR İNCELEMESİ/REVIEW OF DECISION-JUDGEMENT

 

İfade Özgürlüğü vs İfade Özgürlüğü: AİHM’nin Kaboğlu ve Oran/Türkiye Kararı Üzerine Gözlemler
Freedom of Expression vs Freedom of Expression: Observations on ECtHR’s Kaboğlu and Oran Case
Erkan Duymaz

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Anayasa Hukuku Perspektifi ile “Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali” Kavramı Üzerine Bir Deneme
An Essay on the Concept of “The Status of in Flagrante Delicto Which Requires Imposition of a Heavy Penalty” from The Constitutional View Point
Fazıl Sağlam

 

Yüksek Seçim Kurulu ve Toplantı/Karar Nisapları
The Higher Electoral Council and Its Quorum
Tolga Şirin

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptali Değerlendirme (Rapor Özeti)
Evaluation on the Annulment of Election of the Istanbul Metropolitan Municipality Mayor: Executive Summary
İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

Write the message

Your email address will not be published.