Anayasa Hukuku Dergisi 17. Sayı (2020/1)

 

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

9. CİLT 17. SAYI

 

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS


Anayasa Hukuku’nu Yeniden Düşünmek 11
Reconsidering Constitutional Law 21
Repenser le Droit Constitutionnel 31

 

MAKALELER/ARTICLES

Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş
The Constitutional Struggle Against Dangerous  Epidemic Diseases
Tolga Şirin 43

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)
The Crime of Acting in Violation of Measures Regarding Contagious Diseases (TCC art. 195)

R. Murat Önok 147

COVID-19 Günlerinde İdare Hukuku: Salgınla Mücadelede Kolluk Yetkileri Üzerine Bir İnceleme
Administrative Law in the Time of COVID-19: Considering Administrative Powers in Combating Pandemic
Çiğdem Sever 187

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve “Tutunamayanlar”
European Court of Human Rights and “The Disconnected”
M. Gözde Atasayan 239

Sivil İtaatsizliğin  Temsili Demokrasi Bakımından  Pozitif Hukuku Onarıcı/Düzeltici İşlevi
The Corrective Function of Civil Disobedience in  Representative Democracies
Melike Belkıs Aydın 305

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS


COVID-19 Sağlık Krizi Çerçevesinde Demokrasiye, Hukuk Devletine ve İnsan Haklarına Saygı: Üye Devletler İçin Bir Kılavuz (Avrupa Konseyi, Bilgi Dokümanı, SG/Inf (2020)11, 7 Nisan 2020)

Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the Framework of the COVID-19 Sanitary Crisis:  A Toolkit for Member States (Council of Europe, Information Documents, SG/Inf(2020)11, 7 April 2020)
Çeviri/Translated by Pınar Dikmen 325

Fransa’da “Sağlık Olağanüstü Hâli” Kapsamında Alınan Tedbirlerin Yargısal Denetimi
Judicial Review of the Measures Taken Within the Scope of the “State of Health Emergency” in France
Erkan Duymaz 343

Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararlarına Dair İlk Gözlemler
Preliminary Remarks on the Turkish Constitutional Court’s Decisions on Presidential Decrees
Ahmet Mert Duygun 351

COVID-19 Enfeksiyonuna Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının İş Kazası / Meslek Hastalığı Hakkında SGK Tarafından Düzenlenen 2020/12 sayılı Genelgenin Hukuka Aykırılığı
Unlawfulness of the Circular No. 2020/12 Issued by SGK Regarding the Occupational Injury/Disease of Health Workers Exposed to COVID-19 Infection
Nurhan Demirhan 361

 

 

 

 

Write the message

Your email address will not be published.