ANAYASA HUKUKU DERGİSİ 18. SAYI (2020/2)

 

 

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

9. CİLT 18. SAYI

 

 

 

SUNUŞ/FOREWORD
Cumhurbaşkanlığı ve Parti Genel Başkanlığı

Presidency and the Party Chairmanship

 

MAKALELER/ARTICLES

Araştırma Makaleleri/Research Articles

 

Popülist Anayasacılığa Giriş

Introduction to Populist Constitutionalism
Ahmet Mert Duygun

 

Yarış(a)mayan İlkeler: Türkiye Anayasa Mahkemesinin Politik İfadeler Bağlamında Adil Denge Sorunu

Principles That Can Not Compete: The Balancing Problem of the Turkish Constitutional Court on Political Expressions
Necdet Umut Orcan

 

Etkili Başvuru Hakkı Özelinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Usulüyle Gerçekleştirmiş Olduğu Dönüşüm

The Transformation of the Constitutional Court by the Way of the Individual Application Procedure Pertaining to the Right to an Effective Remedy
Ömer Emrullah Egeliği

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Anayasa Değişiklik Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment on the 2014 Constitutional Amendment Attempt of the Turkish Republic of Northern Cyprus
Tuan Işık

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bütçe Hakkı

Presidential Decrees and Power of the Purse
Hatice Çoban

 

 KARAR İNCELEMELERİ/REVIEW OF DECISIONS/JUDGEMENTS

 

“Sivillere Yargı Muafiyeti” mi? Anayasa Mahkemesinin 2018/31 E., 2020/38 K. Numaralı Kararının Yakın Bir Okuması

“Judicial Immunity for Civilians?” A Close Reading of the Constitutional Court’s Judgment 2018/31 E., 2020/38 K.
Buğrahan Fertellioğlu

 

The Turkish Constitutional Court’s First Decision on Abortion: Is It Too Early to Draw Conclusions?

Türk Anayasa Mahkemesinin Kürtaj Konusundaki İlk Kararı: Bir Sonuca Varmak İçin Çok mu Erken?
Bezar Eylem Ekinci – İlker Gökhan Şen

 

 

 ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

 Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı

An International Corpus Constitutional Goal: Eight Years of Journal of Constitutional Law (JConstL)
Veysel Dinler

 

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

Türkiye’nin Anayasa Gündemi

Constitutional Agenda of the Turkey
Sevtap Yokuş

 

Write the message

Your email address will not be published.