Anayasa Hukuku Dergisi 1982 Anayasasının Yürürlüğe Girişinin 40. Yılı Özel Sayısı

Değerli Hukukçu Meslektaşlarımız,

 

Anayasa Hukuku Dergisi bünyesinde 1982 Anayasasının yürürlüğe girişinin 40. yılı vesilesiyle bir özel sayı yayınlanması planlanmaktadır. Anayasa Hukuku Dergisi “1982 Anayasasının 40. Yılı Özel Sayı” için gönderilecek yazılara ilişkin koşullar ve süreç aşağıdaki gibidir:

Bu özel sayıda yayınlanması talep edilen yazıların 300 kelimeyi aşmayacak şekilde makale başlığını içeren özet, anahtar kelimeler listesi ve yazarın kısa özgeçmişini içerecek şekilde en geç 8 Mayıs 2022 tarihine kadar anayasaderyayinkurulu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu özel sayıya gönderilecek çalışma konularının 1982 Anayasasının 40 yılına veya belli bir dönemine odaklanan bir içerikte olması arzu edilmektedir. Bu amaçla seçilen çalışma konularında anayasanın ve düzenlemelerine konu kurum ve kavramların hukuki ve/veya tarihsel işlev ve değişimlerine odaklanılması uygun olacaktır. Benzer biçimde anayasal kurumların (yasama, yürütme ve yargı vb.) siyaset bilimi ışığında ele alınması da (kurumsal performans, değişim vb. yönlerden) özel sayının içeriğini zenginleştirecektir.  Bu koşulları taşıyan makale özetleri, Anayasa Hukuku Dergisi editörleri tarafından özel sayının temasına ve yukarıdaki koşullara uygunluk açısından incelenecek, yazıları kabul edilen yazarlara bu konuda bilgi verilecek, “1982 Anayasasının 40. Yılı Özel Sayı”sına ilişkin yayın ilkeleri gönderilecektir.

Özetleri kabul edilen yazıların tam metinlerinin ise 7500 kelimeyi geçmeyecek şekilde kaleme alınması ve en son 15 Temmuz 2022 tarihine kadar aynı adrese gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarih sonrasında gönderilecek ya da üst sınır olarak belirlenen boyutu aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makaleler Türkçe olarak kaleme alınmalıdır.

 

15 Temmuz 2022 tarihine kadar tam metni gönderilen makaleler, Anayasa Hukuku Dergisi Yayın Kurulu tarafından bilimsel ölçütler ve derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenecek, uygun bulunanlar hakem değerlendirmesine sunulacaktır.

 

Hakem incelemesinde, olduğu şekliyle ya da hakemlerin önerdiği düzeltmelerin yapılması sonrasında “yayınlanabilir” olarak değerlendirilen makaleler, 2022 yılı içinde Anayasa Hukuku Dergisi özel sayısı olarak yayınlanacaktır.

İlginiz için teşekkür eder, esenlikler dileriz.

 

Anayasa Hukuku Dergisi Yayın Kurulu

 

 

Write the message

Your email address will not be published.