Anayasa Hukuku Dergisi 3. Sayı (2013/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

2. CİLT 3. SAYI

 

SUNUŞ YAZISI / EDITORIAL / AVANT-PROPOS


Yeni Anayasa : Süreç, İçerik ve Düzen
New Constitution: Process, Substance and Order
İbrahim Ö. Kaboğlu 7

 


MAKALELER / ARTICLES / ARTICLES

 

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kurgusu ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Hukuk Normlarının Türetilme Öncüllerine Etkileri – Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Üzerine Bir Değerlendirme

Social Gender Fiction in Turkey and the Effect of Legal Norms for the Prevention of Violence Against Women on the Premises of Derivation – An Evaluation on the Law for the Prevention of Violence against Women and for the Protection of Family
Neval Oğan-Balkız 31

Çevresel Haklara İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yaklaşımı
Environmental Rights in the European Court of Human Rights Approach
Nihan Yancı Özalp 53


Bir Cumhurbaşkanının Görevden Alınmasının İmkânsızlığı: Romanya’nın Siyasi Tasarımı
The Impossible Dismissal of a President: Romanian Political Design
L’impossible Révocation d’un Président: Le Design Politique Roumain
Elena Simina Tănăsescu 95

 


ÖZEL DOSYA PROF. DR. SERVER TANİLLİ VE PROF. DR. BÜLENT TANÖR ANMASI

SPECIAL TOPIC: COMMEMORATION OF PROF. DR. SERVER TANİLLİ AND PROF. DR. BÜLENT TANÖR
COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX PROF. DR. SERVER TANİLLİ ET PROF. DR. BÜLENT TANÖR


Aydınlanmanın Hocası Server Tanilli
Server Tanilli a Teacher of Enlightenment
Oktay Uygun 131

 

Devlet ve Demokrasi
State and Democracy in Memory of Server Tanilli
Oya Boyar 147

 

Bülent Tanör ve Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar
Bülent Tanör and Social Rights in Constitutional Law
Murat Sevinç 155

 

KARAR İNCELEMELERİ/ REVIEWS OF DECISIONS-JUDGEMENTS /NOTES DE JURISPRUDENCE

İHAM, DİSK/KESK c. Türkiye : 1 Mayıs Kararı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Emsal Bir Kararla Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs Alanı Olduğuna Hükmetti
European Court of Human Rights Held that Taksim was a Demonstration Place
Arzu Sun Becerik 165


Anayasa Mahkemesi’nin E. 2012/65, K. 2012/128 Sayı ve 20.09.2012 Tarihli Kararı (R.G. Tarih-Sayı: 18.04.2013-28622) Üzerine Kısa Bir Not/ Anayasa Mahkemesi’nin Peygamberi ve Ayrımcılık Hususunda Yeni Bir Adım
A Brief Note on the Constitutional Court’s Judgment Numbered: E. 2012/65, K. 2012/128, Dated: 20.09.2012/The Prophet of the Constitutional Court and a New Step About Discrimination)
O. Serkan Gülfidan 183


Özpınar v. Türkiye Kararı İncelemesi
Judgement Review: Ozpinar v. Turkey (Judgement of the European Court of Human Rights
Zülfiye Yılmaz 205

 

 

ÇEVİRİLER / TRANSLATIONS / TRADUCTIONS

 

Sürdürülebilir Demokrasi
About Continuous Democracy
Dominique Rousseau (Çeviren/Translated by) Nesrin Yılmaz Sales 219

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası v. Türkiye Davası (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Daire Kararı)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi v. Turkey (European Court of Human Rights: Judgement of Second Section)
(Çeviren/Translated by) Tolga Şirin 245

 


KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

 

Anayasal Yurtseverlik
Constitutional Patriotism
Tolga Şirin 263

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS

 

Write the message

Your email address will not be published.