Anayasa Hukuku Dergisi 7. Sayı (2015/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

4. CİLT 7. SAYI

 

Sunuş / Editorial 

 

MAKALELER /ARTICLES

 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye (Karşılaştırmalı Gözlemler)

The European Convention on Human Rights and Turkey  (ComparativeObservations)

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

İspanya ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: Bireysel Başvuru ve Amparo Deneyimi

Spain and the European Court of Human Rights: Individual  Applications andthe Recurso de Amparo

Luis Lopez Guerra

 

Hukuk Devletinin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Tezahürü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

The Manifestationof the Rule of Law in the Judgments of the European Court of Human Rights and the Turkish Constitutional Court: A Comparative Study

Sibel İnceoğlu


Danıştay Kararlarında İHAS ve İHAM’ın Etkisi

The Effect of the ECHR And The ECtHR Over the Council of  StateJudgments

Tacettin Şimşek


Yargıtay ve Bireysel Başvuru Yolu

The Supreme Courtand Individual Application

İbrahim Şahbaz


İnsan Hakları Avrupa Hukuku İlkeleri Işığında Yüksek Mahkemelerin Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme

Evaluation of theApproach of the Turkish High Courts vis-à-vis the  Principles of theEuropean Convention on Human Rights 

Atilla Nalbant

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Etkili Başvuru Yolu:  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Çerçevesinde Gözlemler

Effective Domestic Remedy in the Case Law of the European Court of  Human Rights: Observations within the Framework of the Constitutional Complaint

Işıl Karakaş


Gündeme İlişkin Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?

A Curfew without State of Emergency?

Eine Ausgangssperre Ohne Ausnahmezustand?

Tolga Şirin

 

 

ANAYASA HABERLERİ / CONSTITUTIONAL NEWS / INFORMATIONS CONSTITUTIONNELLES

 

Basına ve Kamuoyuna Anayasa’ya ve Demokratik Süreçlere Saygı Bildirisi
To the Press and Public Opinion Respect to the Constitution and DemocraticProcess

 

2015 Yılında (Ocak-Mart) Yayımlanan ve Kamuoyunda İlgi Uyandıran Bazı Anayasa Şikâyeti Kararları
Various Judgments of Constitutional Complaint Published in 2015 (January-March)and Aroused Interest in Public Opinion

 

KİTAP TANITIMI/ BOOK REVIEW / BIBLIOGRAPHIE

 

İbrahim Ö. KABOĞLU & Eric SALES, Türk Anayasa Hukuku/Demokrasi ve Darbeler Arasında (L’Harmattan, Nisan 2015)
Ibrahim Ö. KABOĞLU et EricSALES, le droit Constitutionnel Turc, Entre Coups d’etat et Democratie (L’Harmattan, avril 2015)

Eric Sales

 

 

 

Write the message

Your email address will not be published.