Anayasa Hukuku Dergisi 8. Sayı (2015/2)

 

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

4. CİLT 8. SAYI

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Legal and Political Aspects of Constitutional Changes in Georgia
Gürcistan’daki Anayasal Değişikliklerin Hukuki ve Siyasi Boyutları

Mariam Jikia (Çeviren/Translated by: Sezen Kama)

 

Yarım Asırlık Silahlı Çatışmanın Ardından Barışı Yaratmak Kolombiya’da Geçiş Adaleti Tartışmaları Üzerine İnceleme
Inventer la Paix Apres un Demi-Siècle du Conflit Armé ÉtudeSur lesDiscours de la Justice Transitionnelle en Colombie
Inventing the Peace After a Half-Century of Armed ConflictStudy on the Transitional Justice Discourses in Colombia

Luis-Miguel Gutierrez Ramirez (Çeviren/Translated by: Serkan Köybaşı)

 

İHAS’a Ek 15 ve 16 No.lu Protokollere İlişkin Genel Gözlemler
General Observations on Protocols No. 15 and 16 to the ECHR

Abdullah Sezer

 

Yüksek Seçim Kuruluna İlişkin Güncel Anayasal Tartışmalar
Current Constitutional Debate Regarding the Supreme  Election Board

Nihan Yancı Özalp

 

Eşcinsel Birlikteliklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Tanınması
The Recognition of Same-Sex Relationships within theFramework of European Convention on Human Rights

Emre Birden

 

Latin Amerika Başkanlık Sistemlerinden Bir Örnek: Bolivya’da Başkanlık Sistemi
As an Example of Presidential Systems in Latin America: TheBolivian Presidential System

Sinem Şirin

 

 

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEWS OF DECISIONS/JUDGEMENTS

 

Artık Ankara’da Anayasa Mahkemesi Var!

There is a Constitutional Court in Ankara Now!

Mesut Gülmez

 

 

KİTAP TANITIMLARI/BOOK REVIEWS

 

Mesut Gülmez, Sosyal Haklarsız ‘Yeni’ Anayasa mı? Eleştirel Gözle Emek ve Sermayenin Önerileri

Mesut Gülmez, A ‘New’ Constitution Without SocialRights? Suggestions from Labour and Capital Through a Critical View

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

Sevtap Yokuş, Türkiye’de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar

Sevtap Yokuş, Constitutional Pursuit for Handling  Conflicts in Turkey

İbrahim Ö. Kaboğlu – Duygu Şimşek Aktaş

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Akademisyenlerden Anayasal Kurumlara Çağrı: Cumhurbaşkanı Seçimlere Gölge Düşürüyor!

Call From Academics to the Intitutions that have the Duty toImplement the Constitution: The President is Casting His Shadow on theElections

 

Rojava Toplumsal Sözleşmesi’ne Genel Bir Bakış

A General Overview of the Social Contract of Rojova

Begüm Yıldız

 

“Pasifist” Japonya’da Militarist Milliyetçilik İnşa Edilirken…

As Militarist Nationalism is Building up in“Pacifist” Japan…

Tolga Şirin

 

Mahkeme’nin Dostlarından “İç Güvenlik Yasası” Uyarısı: Anayasa Mahkemesi’ne Sunulan  İlk Amicus Curıae Raporu Kabul Edildi

First Amicus Curiae Brief before the Constitutional Court

Le Premier Rapport Amicus Curiae Devant la CourConstitutionnelle

Erkan Duymaz

 

2015’te İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği İhlal Kararları ve Türkçe Özetleri

Judgments and Decisions Given by the ECtHR Against Turkey in2015 and Their Summaries In Turkish

Benan Molu

 

 

 

Write the message

Your email address will not be published.