Anayasa Hukuku Dergisi 9. Sayı (2016/1)

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

5. CİLT 9. SAYI

 

 

Sunuş/Foreword

 

MAKALELER/ARTICLES

 

Kanunların Kabul Edilmesi İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature in Term of the Adoption Process of Law

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk

 

Müzakere İşlevi Açısından Yasama Organı

The Legislature with Regard to Deliberative Function

Didem Yılmaz

 

Parlamentonun Müzakere İşlevi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği

Deliberative Function of Parliament: The Grand National Assembly of Turkey Case

Ender Türk

 

1982 Anayasası Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Siyasi ve Cezai Sorumluluğu

The Political And Criminal Liability of the President of the Republic under 1982 Turkish Constitution

O. Serkan Gülfidan

 

Anayasa Hukukunda Organ Uyuşmazlığı Davası Üzerine Bir İnceleme

A Study on Case of Dispute Between Organs in Constitutional Law

Tevfik Sönmez Küçük

 

İngiliz İşçi Partisi Tarafından Uygulanan Milletvekili Aday Tespit Yöntemi Üzerine Bir Hukuki Değerlendirme

A Legal Evaluation of the Mp Candidate Selection Method Applied by the Labour Party of the UK

Tevfik Sönmez Küçük

 

 

KARAR ÖZETLERİ/ABSTRACT OF JUDGEMENTS

 

Ekim 2015 – Mart 2016 Ayları Arasında İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği Kararların Türkçe Özetleri

JUDGMENTS OF THE ECtHR RELATED TO TURKEY BETWEEN OCTOBER 2015-MARCH 2016 

 

 

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS

 

Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Gözlemler

Observations on the Constitutional Amendments That Remove Immunities

Tolga Şirin

 

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW

 

Abdullah SEZER, Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, Legal Yay., İstanbul, 2014.
Abdullah SEZER, Treshold in the Theory and Practice of Democracy

İbrahim Ö. Kaboğlu

 

 

 

 

Write the message

Your email address will not be published.