HAKKIMIZDA

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der), Türkiye’de anayasa hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapan bütün akademisyenlere herhangi bir ayrım gözetmeden gönderilen davetin ardından, olumlu görüş bildiren kurucu üyeleri tarafından 1 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Tamamen bağımsız bir hükümet dışı örgütlenme niteliği taşıyan Anayasa-Der, Uluslararası Anayasa Hukuku Derneği’nin (The International Association of Constitutional Law) Türkiye’deki tek tüzel kişilik taşıyan üyesidir.

Anayasa-Der, kurulduğu tarihten itibaren çok sayıda toplantı düzenlemiş, basın açıklamalarında bulunmuş, raporlar  yayımlamıştır. Türkiye’nin anayasa hukuku alanındaki ilk ve tek tematik dergisi olan Anayasa Hukuku Dergisi’ni çıkarmaya; Türkiye’nin anayasa hukuku literatürüne ışık tutan kitaplar yayınlamaya devam etmektedir. Çalışmalarını halen aktif olarak sürdüren derneğin 33 farklı üniversiteden üyeleri bulunmaktadır.