ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ

(AYHD)

Journal of Constitutional Law

Revue de Droit Constitutionnel

 

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.

 

 

 

Anayasa Hukuku Dergisi Tübitak Ulakbim Veritabanında taranmaktadır.

Legal Yayınları

 

AYHD Yazım Kuralları

 

Son sayı/Current issue

.

Cilt 10 (2021)

Sayı 20

Sayı 19

Cilt 9 (2020)

Sayı 18

Sayı 17

Cilt 8 (2019)

Sayı 16

Sayı 15

Cilt 7 (2018)

Sayı 14

Sayı 13

Cilt 6 (2017)

Sayı 12

Sayı 11

Cilt 5 (2016)

Sayı 10

Sayı 9

Cilt 4 (2015)

Sayı 8

Sayı 7

Cilt 3 (2014)

Sayı 6

Sayı 5

Cilt 2 (2013)

Sayı 4

Sayı 3

Cilt 1 (2012)

Sayı 2

Sayı 1