Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği – Genel Kurul Duyurusu

 

cropped-adsc4b1zs

 

 

ANAYASADER Tüzüğüne göre, “Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı, iki yılda bir Ekim ayında yapılır.” (md.8/2).
Anayasader Yönetim Kurulu’nun 11.04.2015 günlü toplantısında kararlaştırıldığı –ve üyelere daha önce duyurulduğu üzere- üzere, Genel Kurul toplantısı, 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 16.45’te yapılacaktır. Toplantı yeri, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Farazi Mahkeme Salonu’dur. (Çoğunluk sağlanamaması durumunda, Genel Kurul Toplantısı, 31 Ekim 2015 cumartesi günü aynı yerde saat 14.00’te yapılacaktır).
TOPLANTI GÜNDEMİ:
1)      Yönetim Kurulu Raporunun sunulması ve görüşülmesi
2)      Denetim Kurulu Raporunun sunulması ve görüşülmesi
3)      Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
4)      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve kabul edilmesi
5)      Yönetim  Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
6)      Derneğin geleceğe yönelik etkinliklerinin planlanması
Toplantıya katılımınızı önemle rica eder, aşağıdaki resmi mesajı bilgilerinize sunarım:
“ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ Tüzüğünün gereği olağan genel kurulunuzu 2015 yılının Ekim ayı  içinde yaparak 30 gün içerisinde  DERBIS sistemi üzerinden bildirimizi veriniz”.
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu
Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı
Yönetim Kurulu adına