Önce Demokrasi Girişimi “Önce Anayasal Demokrasi” Çağrısı Yapıyor

 

237-imzaci-once-demokrasi-dedi-bu-ortamda-anayasa-yapilamaz-1464338995

 

Toplumun bütününü kuşatan hukuksuzluk, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet ortamına neden olan yönetim anlayışına ve anayasasızlaştırmaya; uluslararası alanda ise ülkeyi yalnızlaşmaya ve çatışmaya sürükleyen söylem ve politikalara karşı çoğalan itirazlar, toplumun her kesiminden yükselmektedir.

Bu yönetim anlayışı, “yeni anayasa yapıyoruz” iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişi iktidarına sürüklemektedir.

Yeni anayasa, ancak demokratik hak ve özgürlüklerin tanındığı, barışın sağlandığı, kutuplaşmanın giderildiği, ülkemizde yaşayan bütün kimlik ve kültürlerin hak taleplerini özgürce yansıtabildiği, kadınların, yoksulların, emekçilerin, LGBTİ bireylerin eşit koşullarda ve özgürce anayasa yapım sürecine katılabildiği koşullarda yazılabilir.

Bütün yurttaşların eşit hak ve özgürlüklerini tanımayan, sayıca azınlıkta kalan ya da nispeten güçsüz kesimlerin eşit haklarını güvencelemeyen bir anayasa, kalıcı barış sağlamayacağı gibi demokratik de olmayacaktır.

Andığımız koşullarda, farklı kesimlerden gelen itirazları çoğulcu ve güçlü bir sese dönüştürmeyi amaçlayan “Önce Demokrasi”, hukuku, barışı, özgürlükleri, laikliği, eşitliği savunan meşru bir zeminde yer alacaktır. Çağrıcılar, milletvekilleri, hukukçular, siyasetçiler, bilim insanları, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, aktivistler ve demokratik toplumun örgütlü kesimlerini temsil eden kişilerdir.

Girişimimiz tüm yurttaşları demokratik hak ve özgürlükleri sağlayacak bir yol temizliğine, yaratılan bilgi kirliliğine karşı haklarımızı kullanmaya ve bu girişimi –anayasal seçenekler dahil- hayatın her alanında kurmaya ve büyütmeye çağırmaktadır.

Önce Demokrasi“, bu hedef doğrultusunda, bir dayanışma, denetleme ve direnme girişimi olarak hayat bulmuştur.

 

İLK ETKİNLİK : ÖNCE ANAYASAL DEMOKRASİ

1 Haziran 2016, Çarşamba saat 13.30-18.00 (Taksim Hill Otel)

Açılış ve  1. Bölüm 13.30 -15.00

Çağrı metni
Melda Onur  (24. Dönem Milletvekili, CHP)

Önce Demokrasi”/ Türkiye’nin anayasa sorunsalı
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu (Marmara Üniv.)

Anayasa Önerisi (ANAYASA-DER):

Yasama
Yrd. Doç. Dr. Didem Yılmaz (Bahçeşehir Üniv.)

Yürütme
Prof. Dr. Sultan Üzeltürk (Yeditepe Üniv.)

Yargı
Yrd. Doç. Dr. Tolga Şirin (Marmara Üniv.)

 

Tartışma (Soru-Cevap)

Türkiye’nin Anayasa Gündemi (2. Bölüm) 15.30-18.00

Türkiye, Anayasacılık hareketinin neresinde?
Prof. Dr.Bertil Emrah Oder  (Koç Üniv.)

Hükümet istikrarı ve siyasal istikrar arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
Prof. Dr. İlter Turan (Bilgi Üniv.)

Fransa’da CB, parti yöneticisi mi?
Prof. Dr.  Jean Marcou (Grenoble Üniv.)

Portekiz Yarı—Başkanlık Rejiminin işleyişinde anayasal denge ve denetim mekanizmaları nelerdir?
Doç. Dr. José E. L.Z. Pavia (Lusiada Üniv.)

Parlamenter rejimi işler kılmak için ne tür normatif ve kurumsal önlemler alınmalı?
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel (Anadolu Üniv.)

Demokratik bir anayasanın öncülleri nelerdir?
Doç. Dr.  Murat Somer (Koç Üniv.)

Forum / Tartışma
Tüm katılımcılar

Yol haritasını oluşturmak